Tajuk 1

Pendidikan alaf baharu yang serba canggih ini telah sedikit sebanyak membantu proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dengan lebih telus dan efisien. Peta minda adalah satu percambahan idea daripada satu konsep atau tajuk untuk membentuk satu rangkaian dahan idea daripada konsep tadi (Tony Buzan, 2001)


No comments:

Post a Comment